Köp biljett
Ett barn provar experimentet Dubbelspegeln

Dubbelspegeln

De två snedställda speglarna gör att du kan se dig själv både rättvänd och spegelvänd framifrån och bakifrån. Hur många bilder som uppstår beror på tre olika faktorer; hur ljust det är, hur rena och plana speglarnas ytor är, samt hur bra syn du har.

Var kan du hitta det här i vardagen?

Du kan bygga ett kalejdoskop där du använder principen av speglar som speglar varandra i det oändliga.

Så här kan du bygga ditt egna kalejdoskop

Material

Spegelglas i plast med måttet 9x10 cm, Tejp, plastskärare, stållinjal

Utförande

- Börja med att mäta upp tre stycken tre centimeters bitar på spegelns baksida.
- Tag en plastskärare och en stållinjal och skär ut 3 bitar med måtten 3x10 cm. 
- Tejpa ihop de tre speglarna med ca 1 mm mellanrum , se bild 1. Tejpa på baksidan.

Bild 1:

- Vik därefter ihop de tre speglarna med spegelsidan inåt och tejpa den sista skarven.

Praktiska tips

- Man kan behöva slipa av kanten som är vänd mot ögat för att inte göra illa sig.
- Rikta kalejdoskopet mot t.ex. fingrarna, ett mönstrat tyg, grannen och iakttag de mönster som bildas.

Förklaring

Ett kalejdoskop består vanligtvis av tre vinkelställda speglar och några färjade glasbitar placerade i ett rör. Glasbitarna speglas på olika sätt och bildar symmetriska mönster, beroende på hur man vrider röret.

Våra samarbets­partner