Köp biljett
Experimentet Draken

Draken

Ordet automata kommer från grekiskan och betyder "handla av ens egen vilja". En automata är en rörlig, mekanisk anordning, som vanligtvis liknar en människa eller ett djur. Automatas är konstruerade för att ge en illusion av att de rör sig som om av sin egen kraft, trots att de egentligen består av mekaniska system.

Denna drak-automata är skapad av den engelska konstnären Keith Newstead. Så här beskriver han sitt konstverk:

"Jag blev inspirerad att göra en drake efter att ha sett konstnären Gaudis drakportar vid Güell-parken i Barcelona. Mekanismen är ganska enkel, den huvudsakliga rörliga delen är en metallstång som löper längs insidan av drakens kropp. Stången har böjts i en vågliknande form och när den roterar rör den kroppssektionerna i en nästan flytande rörelse."

Varje kroppsdel ​​är tillverkad av tunn mässing som genom prägling med hjälp av en gammal kulspetspenna har formats till fjäll. Präglingen gör mässingen stark.

Kroppsdelarna hålls på plats med koppartrådar som är böjda i spiralform. Dessa trådar tillåter viss rörelse men förhindrar att kroppsdelarna vrids för mycket av friktionen från den roterande stången på insidan av draken.

I mitten av kroppen finns en kam, en roterande skiva med oregelbunden form, som är fäst på den roterande stången. Denna kam trycker ner på en stång som är fäst vid benen vilket gör att benen rör sig upp och ner. Även vingarna rör sig upp och ner genom stavar inuti kroppen som dras ned av tunna trådar i rostfritt stål. Vingtrådarna dras ner av en remskiva som snurrar något snabbare än stången.

Våra samarbets­partner