Köp biljett
Experimentet Dominoeffekten

Domino­effekten

Har du spelat det nervkittlande spelet Domino någon gång? Prova och se om du kan få den minsta plattan att fälla den största!

Varje träplatta som står still har en viss mängd lägesenergi, och ju större träplattan är desto större mängd energi har den. När du försiktigt puttar på en träplatta så att den faller omkull omvandlas lägesenergin till rörelseenergi som överförs till plattan som står framför. Storlekarna på de två plattorna och avståndet mellan dem avgör om energin är tillräcklig för att putta omkull nästa platta.

Står plattorna på en lång rad uppstår den så kallade dominoeffekten. En dominoeffekt innebär att en liten händelse startar ett orsaksförlopp med långtgående konsekvenser. Namnet kommer från spelpjäserna i spelet Domino. Spelpjäserna kan ställas på högkant efter varandra, så att när en pjäs välter kommer den att knuffa omkull nästa pjäs som välter och så vidare. Synonymer till begreppet är kedjereaktion eller snöbollseffekt.

Våra samarbets­partner