Köp biljett
Ett barn och vuxen står i Dimridån

Dimridån

När du går på bio projiceras filmen på en stor duk. Hos oss visas bilder på en ridå av små mikroskopiska vattendroppar. Är de tillräckligt stora för att blöta ner dig?

Vatten har många användningsområden. Ett av de mer oväntade är att man kan använda små mikroskopiska droppar för att skapa en så tät dimma att det går att projicera bilder på den. Den enda skillnaden mellan dimma och moln är att dimma är nära marken. Här har vi alltså skapat en ridå av moln.

Våra samarbets­partner