Köp biljett
Experimentet Diffust dis

Diffust dis

Fokusera på den svarta pricken. Hur förändras bilden? Varför är det lättare att se en stjärna på himlen om du tittar lite bredvid den?

Ögat fokuserar med hjälp av gula fläcken. Den gör att du kan se ljussvaga stjärnor på natthimlen. Många rovfåglar har dubbla uppsättningar av gula fläcken, två i varje öga, och har därför mycket bra syn.

Syncellerna delas ofta in två sorter, stavar och tappar. Stavarna är mycket känsliga och gör att vi kan urskilja konturer, även i svagt ljus. Tapparna förmedlar färger och behöver mer ljus.

De flesta av ögats tappar finns i gula fläcken. Om ljuset är tillräckligt återges det vi fäster blicken mot i klara färger. Det innebär samtidigt att det är lättare att se en ljussvag stjärna på natthimlen om fäster man blicken alldeles bredvid. Om ljuset från stjärnan är tillräckligt för att fångas upp av de ljuskänsliga stavarna blir den synlig trots att den inte går att se när vi riktar blicken rakt mot stjärnan.

Våra samarbets­partner