Köp biljett
Ett barn provar experimentet Cyber lumen

Cyber lumen

I det här experimentet undersöker vi både vår perception och gasers proportioner. Beroende på vilken gas som finns i röret lyser det i olika färger.

Det snurrande lysröret bildar speciella mönster. Lysröret släcks och tänds flera gånger per sekund, vilket påverkar gasen i röret. Ögat hinner inte uppfatta dessa växlingar mellan ljus och mörker. Ögat hinner inte heller följa med lysrörets snabba rotationsrörelser, utan uppfattar ljus och mönster med en eftersläpning som ger upphov till så kallade efterbilder.

Lysröret sänder ut ljus med olika färg beroende på vilken gas som finns i röret. I rören finns elektriskt laddade ädelgaser som neon, argon och krypton och även lite kvicksilver. För att få den blå färgen har man blandat argon och kvicksilver. Samma teknik som får rören i Cyber lumen att lysa används för att producera neonskyltar.

Våra samarbets­partner