Köp biljett
Ett barn provar experimentet Bubbelröret

Bubbelröret

Från botten av röret kommer en ström av luftbubblor. Genom att trycka på olika knappar kan man ändra bubbelströmmen.

Luftbubblorna stiger mot ytan på grund av att luft har lägre densitet än vatten. Bubblorna som bildas är olika stora och kommer därför att stiga till ytan olika fort.

Våra samarbets­partner