Köp biljett
Två barn klättrar på Brovalvet

Brovalvet

Bygg en bro med kilformade klossar. Har du konstruerat valvet på rätt sätt kan du sedan gå på bron som håller din tyngd. Trots att din tyngd trycker stenarna nedåt så gör formen på valvet att de kilformade stenarna runt omkring kan bära upp tyngden.

Att använda kilformade stenar för att bygga valv är en gammal teknik för att bygga broar. Samma teknik används för att bygga valv i kyrkor och portar. Stenarna dras nedåt av tyngdkraften men hindras att falla av de stenar som ligger intill. Om tyngden på valvet ökar förstärks kraften nedåt och därmed ökar motkraften från de omgivande stenarna. På så vis kan bron även hålla för stora tyngder.

Illustration av experimentet Brovalvet

Våra samarbets­partner