Köp biljett
En person provar experimentet Böja balk

Böja balk

Till denna kraftiga balk finns en mätare som kan registrera hur balken böjs. Det räcker med att du trycker på balken med handen för att se förändringen i materialets böjning uppmätt i bråkdelar av millimetrar. Testa att sitta eller trycka på olika ställen på balken.

Balkar finns på många olika ställen och består oftast av stål, betong eller trä. De flesta stora konstruktioner innehåller någon form av balk. I hus finns balkar bland annat i takstolarna och golvbjälklaget. Broar har ofta balkar som håller upp körbanan. Om du tittar dig omkring i Tom Tits stora hus kommer du kunna se många olika typer av balkar.

Hur balken böjs beror på formen på balken och hur balken sitter fast. Vilket material balken är gjord av, hur lång den är och på vilket sätt balken belastas påverkar också böjningen.

Experimentets balk består av en bit järnvägsräls. Ena änden är fast inspänd i väggen och andra är fri, detta kallas för en konsolbalk. En vinge på ett flygplan räknas som en konsolbalk. Om du har flugit någon gång kanske du har sett hur mycket flygplanets vingar rör sig, framförallt när planet startar och landar.

Våra samarbets­partner