Köp biljett
Experimentet Block och talja

Block och talja

Lyft stenarna. Känner du någon skillnad beroende på vilket rep du väljer? Ju fler varv repet går mellan blocken, desto mindre kraft behövs.

Blocket ändrar riktning på kraften. Taljan gör jobbet lättare tack vare längre rep. Det du vinner i kraft förlorar du i rep.

Blocket, som består av ett slags litet hjul som kallas trissa, gör det möjligt att dra upp ett föremål snarare än lyfta det. Alltså byter blocket riktning på den kraft som används. Om du sätter ihop två eller fler block med ett rep som går genom båda blocken så bildar de en talja. En talja är en hissanordning som skapar ett förhållande mellan kraften du behöver använda och längden rep du behöver dra, detta kallas för utväxling.

Om en sten ligger på marken kan du lyfta den genom att fästa ett rep runt den och sedan lägga repet över ett block som är fäst ovanför stenen. Nu kan du lyfta stenen genom att stå på marken och dra i andra änden av repet. Med bara ett block kan du dra upp eller hålla emot en sten som väger mindre, eller precis lika mycket som dig själv. Stenen lyfter från marken lika högt som längden rep du drar ner. Drar du ner repet 10 cm åker stenen upp 10 cm från marken.

Om du i stället har en talja med två hjul kan du lyfta en sten som väger dubbelt så mycket som dig själv, men du kommer att få dra ner dubbelt så mycket rep. Drar du ner repet 20 cm åker stenen upp 10 cm.

Blocket räknas till de fem enkla maskinerna: lutande planet, skruven, kilen, hävstången och hjulet. De enkla maskinerna har fått sitt samlingsnamn eftersom de bara kräver en enkel kraft för att utföra ett mekaniskt arbete. Alla enkla maskiner arbetar efter mekanikens gyllene regel: Det du vinner i kraft förlorar du i väg. Och tvärtom.

Segel på båtar hissas med hjälp av block och taljor, likaså lyftkranar när de lyfter sin last.

De enkla maskinerna är förmodligen några av de tidigaste uppfinningar som människan använt sig av. Den första person som dokumenterat studerade de enkla maskinerna var Arkimedes (287 f.Kr.–212 f.Kr).

Illustration av experimentet Block och talja

 

Våra samarbets­partner