Köp biljett
Ett barn provar experimentet Arkimedes skruv

Arkimedes skruv

Arkimedes skruv är en anordning som transporterar vatten från en lägre nivå till en högre. Den långa skruven är innesluten i ett plexiglasrör. För varje varv man vrider skruven föser man upp vattnet en nivå, och till slut kan vattnet rinna ut i den övre änden av skruven.

Ursprungligen konstruerades detta redskap för att pumpa upp vatten från båtar, numera används det till exempel för att få upp säd från höga silon.

Arkimedes från Syrakusa var en grekisk matematiker och uppfinnare som levde omkring år 250 före Kristus.

Illustration av experimentet Arkimedes skruv

Våra samarbets­partner