Köp biljett
Ett barn provar experimentet Accelerationsbanan

Accelerations­banan

Hur ska du placera klockorna för att det blir samma tid mellan plingen?

En boll som rullar ner för ett lutande plan ökar sin hastighet ju längre ner den kommer, den accelererar. För att klockorna ska plinga med samma tid mellan plingen måste klockorna placeras längre ifrån varandra ju längre ner bollen rullar. Hur låter det om klockorna sitter lika långt ifrån varandra?

Detta experiment är inspirerat av Galileo Galileis experimenterande med kulor som rullade i en sluttande ränna.

Galileo Galilei föddes på mitten av 1500-talet och kallas ibland för fadern till den vetenskapliga metoden. Han spelade en viktig roll under den naturvetenskapliga revolutionen under 1600-talet. Galileo var övertygad om att man kunde bevisa hypoteser om naturen genom noggranna observationer och genom att göra experiment. Han var också övertygad om att två sanningar inte kunde motsäga varandra.

Våra samarbets­partner