Köp biljett
Ett barn står vid experimentet Skrikröret

Skrikröret

Kan du skrika lika högt som ett djur? I tunnan finns en mikrofon kopplad till en förstärkare vars ljudstyrka, som mäts i decibel, syns på glödlampornas pelare.

Ljud skapas av tryckförändringar i luften. På jorden finns det alltid ett lufttryck som kallas atmosfärstryck. När en människa pratar svänger stämbanden fram och tillbaka. Detta gör att lufttrycket förändras, trycket blir högre eller lägre än atmosfärstrycket. Hur stor tryckskillnaden är kallas amplitud och påverkar ljudstyrkan som mäts i decibel (dB). Ett lejons rytande har alltså hög amplitud.

Hur ofta stämbanden svänger är ljudets frekvens, vilket mäts i Hertz (Hz). Det är ett mått på hur många tryckvågor som träffar trumhinnan i våra öron under 1 sekund. Svänger stämbanden många gånger per sekund kommer ljudvågorna ofta, och då blir avståndet mellan vågtopparna kort. Avståndet mellan vågtopparna kallas våglängd och påverkar frekvensen. Kort våglängd ger pipiga ljud lång våglängd ger dova ljud.

Våra samarbets­partner