Köp biljett
Experimentet Kranierna genom tiderna

Kranierna genom tiderna

De här skallarna är modeller av våra tidigare släktingar. De kommer från arkeologiska fynd från så kallade förmänniskor, de som kom före oss.

Människan och allt annat levande på jorden har utvecklats genom årtusendena med hjälp av evolutionen. Man kan säga att evolutionen fungerar enligt två olika principer:

  1. Individer varierar. Inom samma art finns flera variationer. Människor har till exempel olika hud- och hårfärg.
  2. Det är inte säkert att alla individer som föds överlever. Det är inte heller säkert att alla fortplantar sig. De bäst anpassade individerna, som lyckas reproducera sig, för vidare sina genetiska egenskaper till nästa generation.

Detta har skapat den enorma variation av arter som finns på jorden.

Våra samarbets­partner