Köp biljett
Badboll

Miljö och hållbarhet med återvinning i fokus

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt mer än vad vår planet klarar av. Detta skolprogram introducerar barn i åk 4 till återvinning i Södertälje kommun.

Skolprogrammet syftar till att ge barnen fördjupade kunskaper i hur återvinning fungerar i Södertälje kommun. Barnen introduceras till insamlingssystem, Södertäljes sopbilar och Tvetas sorteringsverk. Efter avslutad utbildning ska de ha fördjupade kunskaper om vikten av återvinning, hur viktigt det är att vi bidrar till ett cirkulärt kretslopp och att allt vi gör innebär skillnad. Programmet avser också att bidra till förmågan att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

Tidsåtgång: ca 60-90 minuter, vilket kan anpassas efter ålder och önskemål.

Bokningen öppnar höstterminen 2024.

Pedagog erbjuder skolprogram på Tom Tit eller i era egna klassrummet.
Kontakta anna.pettersson2@telge.se

God utbildningHållbar konsumtion och produktionHav och marina resurser

Våra samarbets­partner