Köp biljett
Barn bygger med Lego

Förnybar energi med Lego Spike

Vilka förnybara energikällor använder vi i Norden? Hur kan vi möta framtidens energibehov? Vad finns det för olika fördelar och nackdelar med de olika förnybara energikällorna?

Elever i åk 4-6 får bygga simuleringar av förnybara energikällor och resonera kring konsekvenserna av olika teknikval. Programmet börjar med en introduktionsvideo av en hållbarhetsstrateg på Infranode AB som berättar om den nordiska infrastrukturen och behovet av flera olika energikällor. Klassen uppmanas sedan att arbeta i par för att konstruera en egen förnybar energikälla. Under lektionen kommer gruppen resonera kring de olika alternativen. I mån av tid får eleverna även tid att förbättra sina konstruktioner och tänka innovativt kring förbättringsmöjligheter. 

Programmet syftar till att öka förståelsen för hur olika energikällor fungerar genom att eleverna själv bygger och programmerar en simulering av en förnybar energikälla. Dessutom får eleverna diskutera och reflektera kring komplexiteten i urval av olika energikällor samt öva på att följa instruktioner och samarbeta i par.

Kostnadsfria skolprogrammet möjliggörs av vår sponsor, Infranode AB.

Skolprogrammets kopplingar till Lgr22:

  • Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.
  • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.
  • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.
  • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Praktisk information

Skolprogrammet är kostnadsfritt för årskurs 4-6. Beräknad tidsåtgång är 1,25 timmar och max antal elever per grupp är 32. För att ge eleverna möjligheten att fördjupa sig ännu mer uppmuntrar vi skolklasser att stanna kvar på Tom Tit och utforska energi i våra experiment. För skolor utanför Södertälje kommun tillkommer isåfall entréavgift. Se priserna här

Bokningsformulär

Genom att trycka på skicka samtycker jag till att Tom Tits Experiment behandlar och sparar personuppgifter om mig.

Våra samarbets­partner