Köp biljett

Uppdrag i utsällningen

Här hittar du som förskolepersonal material som kan användas som stöd i din undervisning. Materialet är tänkt att användas när du besöker Tom Tit med din barngrupp. 

Upptäck fysikaliska fenomen

Vårt utforskarmaterial Upptäck fysikaliska fenomen är skapat för att stödja dig i din undervisning när du tar med din förskolegrupp till Tom Tits Experiment. Vi har en levande utställning vilket gör att vissa experiment ibland kan byta plats. Materialet är gratis.

Du och barngruppen upptäcker och utforskar Tom Tits utställning tillsammans. Materialet använder naturvetenskapliga verb i utforskandet och möjliggör ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Materialet stödjer dig i att ge barnen förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva, ställa frågor och samtala om naturvetenskap.

Här nedan hittar du materialet.

Våra samarbets­partner