Köp biljett
Bebis håller boll

Förskola

Här hittar du som förskolepersonal material som kan användas som stöd i din undervisning. Materialet är tänkt att användas när du besöker Tom Tit med din barngrupp.

Vårt utforskarmaterial Upptäck fysikaliska fenomen är skapat för att stödja dig i din undervisning när du tar med din förskolegrupp till Tom Tits Experiment. Materialet är utformat med utgångspunkt i läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och fokuserar på att främja språk- och kunskapsutveckling. Materialet är gratis att ladda ner.

Gå till Uppdrag i utställningen

Gå till Förskoleprojekt

Våra samarbets­partner