Köp biljett
Roboten BeeBot som används för programmering

Programmering och digitalisering

Är du lärare och nyfiken på digitalisering och programmering? Då kan Tom Tits Experiments kostnadsfria fortbildningar i och om programmering vara något för dig!

Till våren 2024 erbjuder Tom Tits workshopserier i programmering för pedagogisk personal i förskola, förskoleklass, skola och anpassad skola. Fortbildningarna genomförs på uppdrag av Skolverket och erbjuds till deltagarna helt kostnadsfritt.

Erbjudandet gäller dig som är verksam pedagog i förskola, förskoleklass, skola och anpassad skola i följande län;

 • Stockholms län
 • Uppsala län
 • Gotlands län
 • Västmanlands län
 • Örebro län
 • Dalarnas län
Programmering i tidiga åldrar

Med fysiska workshopträffar på Tom Tits Experiment

Med fysiska workshopträffar på Tom Tits Experiment

Fortbildningen riktar sig till alla som arbetar i förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare åldrar samt anpassad grundskola och ger en generell förståelse kring programmering och digitalisering. Inga förkunskaper krävs. Kursen varvar teori med praktiskt arbete och inkluderar tre träffar Tom Tits Experiment. Mellan träffarna arbetar du individuellt med Skolverkets webbkurs ”Om programmering”.

Datum för träffarna på Tom Tits Experiment

 • 12 september 13.30 – 16.30
 • 30 september 13.30 – 16.30
 • 16 oktober 13.30 – 16.30

Sammanlagd tidsåtgång inklusive fysiska workshopsträffar är cirka 20 timmar.

För intresseanmälan och mer information, kontakta utbildning@tomtit.se

Fortbildningens innehåll

Som deltagare kommer du möta följande innehåll:

 • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering.
 • Datalogiskt tänkande. Problemlösning med hjälp av programmering.
 • Testa analogaövningar och digitala verktyg.
 • Kopplingar mellan programmering, vardagen och läroplanen
 • Behovet av flera perspektiv i programmeringsyrken
 • Reflektera över programmering och undervisning i din verksamhet

Kostnad och utrustning

Workshopserien sker på uppdrag av Skolverket. Huvudmän/rektorer för de deltagande lärarna ansvarar för att skapa förutsättningar för kompetensutvecklingen genom att avsätta tid och se till att utrustning finns. Varje deltagare behöver tillgång till en bärbar dator eller digital lärplatta.

Programmera med workshops

Med fysiska workshopträffar på Tom Tits Experiment

Med fysiska workshopträffar på Tom Tits Experiment

Att programmera med workshops

Fortbildningen riktar sig till verksamma lärare i matematik eller teknik i årskurs 4–9, specialskolan eller lärare i anpassad grundskola och ger en introduktion till programmering. Du väljer om du vill arbeta i Scratch, Micro:bit eller Python. Kursen varvar teori med praktiskt arbete och inkluderar tre träffar Tom Tits Experiment. Mellan träffarna arbetar du individuellt med Skolverkets webbkurs ”Att programmera”. Inga förkunskaper i programmering krävs men det är en fördel om deltagarna har gått webbkursen ”Om programmering” eller har motsvarande kunskaper.

Datum för träffarna på Tom Tits Experiment

 • 7 november 13.30 – 16.30
 • 19 november 13.30 – 16.30
 • 2 december 13.30 – 16.30

Sammanlagd tidsåtgång inklusive fysiska workshopsträffar är cirka 20 timmar.

För intresseanmälan och mer information, kontakta utbildning@tomtit.se

Det krävs minst 10 deltagare i ett spår (Scratch, Micro:bit, Python) för att det ska kunna genomföras.

Fortbildningens innehåll

Deltagaren introduceras i programmeringsmiljöer som kan vara en utgångspunkt för att kunna undervisa på en nivå som motsvarar det som krävs utifrån det centrala innehållet gällande programmering. Som deltagare kommer du möta följande innehåll inom samtliga spår:

 • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och funktioner.
 • Algoritmiskt tänkande. Problemlösning med hjälp av programmering.
 • Skapa, felsöka och testa programkod.
 • Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod.
 • Introducera grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering.
 • Algoritmiskt tänkande. Problemlösning med hjälp av programmering.
 • Skapa, felsöka och testa programkod.
 • Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod
 • Visa och fundera på kopplingar mellan programmering och det centrala innehållet i läroplanen
 • Behovet av flera perspektiv i programmeringsyrken

Kostnad och utrustning

Workshopserien sker på uppdrag av Skolverket. Huvudmän/rektorer för de deltagande lärarna ansvarar för att skapa förutsättningar för kompetensutvecklingen genom att avsätta tid och se till att utrustning finns. Varje deltagare behöver tillgång till en dator, webbkamera och internetuppkoppling. För de som önskar lära sig mer om Micro:bit tillkommer ytterligare behov av hårdvara.

Om de olika spåren

Scratch är ett verktyg som låter barn och ungdomar utforska programmering och skapa sina egna interaktiva projekt. Det är utformat för att vara lätt att använda och har ett visuellt gränssnitt (blockprogrammering). Scratch kan användas i olika ämnen och åldersgrupper. Det kan integreras i lektioner om matematik, naturvetenskap, språk och många andra ämnen. Eleverna kan använda Scratch för att visualisera och förstå olika koncept och skapa interaktiva presentationer av sin kunskap.

Micro:bit är en liten dator som kan programmeras för att visa text och bild, reagera på knapptryckningar och spela musik. Du kan också utföra mer avancerade uppgifter, som att använda sensorer, trådlös kommunikation och ansluta externa komponenter exempelvis LED och servomotorer. I denna kurs lär du dig att använda visuell programmering (blockprogrammering). Micro:bit kan även programmeras med JavaScript eller Python.

Python är ett populärt textbaserat programmeringsspråk som är relativt enkelt att lära sig att skriva och läsa. Med ganska lite kod kan kraftfulla program skapas. Python är ett tolkat språk, vilket innebär att programkoden körs genom en tolk i stället för att kompileras till maskinkod. Detta gör det enkelt att skriva och testa kod eftersom du kan köra den direkt utan att behöva kompilera den först. Det ger också Python möjligheten att vara plattformsoberoende, vilket innebär att program som skrivs i Python kan köras på olika operativsystem. Python används inom olika områden som webbutveckling och datavetenskap.

 

 

Några röster från tidigare kursdeltagare

"Kursen har väckt intresse och nyfikenhet hos både mig och mina elever."

"Eleverna har fått prova på programmering och vissa av dem har själva på sin fritid fortsatt att programmera som de sedan visade på lektion."

"Genom att få höra andra deltagares erfarenheter och tankar utmanade det även ens egna sätt att tänka och resonera kring det vi mötte i kursen."

"En mycket bra och givande kurs som är värd att gå på!"

Bokningsformulär

Genom att trycka på skicka samtycker jag till att Tom Tits Experiment behandlar och sparar personuppgifter om mig.

Våra samarbets­partner