Köp biljett

Ägare och styrelse

Styrelsen tillsätts av kommunfullmäktige i Södertälje. Den består dels av representanter från de politiska partierna, dels av ledamöter med erfarenhet från utbildning och näringsliv.

Ordinarie

Abraham Halef (S), ordförande
Rickard Graff (SD), vice ordförande
Helene Charpentier (S)
Mikael Petäjämaa (M)
Saymon Dursahakian (KD)
Eva Malmström Jonson (KTH)

Suppleanter

Birger Svanteson (S)
Saad Said (M)
Diana Gaftoneanu (MP)
Marcus Haavisto (RP)
Maria Westrin (L)

VD

Pia Kronqvist

Adjungerade

Jonas Karlsson, Södertälje kommun 
Teresa Palmquist, Telge

För mer information, årsredovisningar och protokoll, besök www.telge.se

Våra samarbets­partner