Personuppgifter
Köp biljett

Personuppgifter

På Tom Tits Experiment har vi alltid varit måna om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. 

Personuppgiftspolicy

Vi har uppdaterat våra villkor och fått en ny personuppgiftspolicy i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) som är en ny dataskyddslag inom EU. GDPR började gälla 2018-05-25 och ersätter personuppgiftslagen (PUL).

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss, därför är det viktigt för oss att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vid köp av biljetter, presentkort och årskort samt bokning av grupper, utbildning, event och konferenser lagras dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, Dataskyddsförordningen.

Om du önskar ändra en lämnad uppgift på grund av felaktighet, kontakta oss via mejl: info@tomtit.se

Google Analytics

Viss information om användningen av Tom Tits Experiments webbsida skickas till Google genom att vi använder Google Analytics. Vi använder dock anonymiseringsversionen av denna så ingen information som kan sammankopplas med någon individuell användare skickas vidare till Google.

Användning av Google Analytics innebär i nuläget att uppgifter, inklusive personuppgifter, kan komma att överföras till USA som är ett tredjeland utanför EU/EES där EU:s dataskyddslagstiftning inte tillämpas. Det kan innebära ökade risker för registrerades personuppgifter bland annat vad avser möjligheterna för myndigheter i tredje land att få tillgång till uppgifterna och får registrerades möjligheter att utöva rättigheter när det gäller sina personuppgifter. Vi anonymiserar dock all data innan den behandlas i Google Analytics vilket innebär att inga personuppgifter överförs till tredje land. Vi sparar anonymiserade uppgifter som används i Google Analytics under en period om 38 månader. Kontakta oss gärna vid ytterligare frågor om hur vi använder Google Analytics.

Googles behandling av data från vår webbplats – google.com

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur vi och Telgekoncernen hanterar personuppgifter, hur vår personuppgiftspolicy ser ut och hur vi arbetar med sociala medier finns mer information här.

Om du har frågor så är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@telge.se

Senast ändrad: 3 november 2020.

Våra samarbets­partners