Köp biljett

Insamlings­stiftelse

Upprop för Tom Tits Insamlingsstiftelse

Stiftelsens syfte är att verka för insamling av medel för att främja vetenskaplig forskning med inriktning mot naturvetenskap och teknik genom att ekonomiskt stödja Tom Tits utställningsverksamhet som har till uppgift att stimulera till nyfikenhet och lustfyllt lärande hos allmänheten.

Genom ditt bidrag kan du medverka till att alla människor med behov och intresse kan delta i och få del av stiftelsens syfte och verksamhet. 

Gåvor kan sättas in på plusgirokonto 929762-3.

Välkommen att kontakta oss på 08-550 224 19.

Patrik Waldenström, stiftare 

Våra samarbets­partner