Köp biljett

E-faktura

Viktig information till er som är leverantör till Telgekoncernen

För en tid sedan gick Telgekoncernen över till att ta emot e-fakturor från sina leverantörer. E-fakturor har flera fördelar, både för dig som leverantör och för oss i Telgekoncernen. Det är ett mer hållbart alternativ än pappersfakturor eftersom papper, bläck eller transporter inte behövs. Inte heller kuvert eller porto, eftersom hanteringen förenklas då mycket av arbetet görs med automatik eller via en knapptryckning. Även säkerheten förbättras eftersom eventuella fel upptäcks direkt och återrapporteras till dig som avsändare.

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Telgekoncernen skicka oss en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling, SFS 2018:1277. Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av Telgekoncernen, ska därför faktureras med en e-faktura.

Namn: Tom Tits Experiment 
Org.nr: 556044-5131
Momsreg.nr: SE556044513101
GLN-nr: 7365560445139

PEPPOL

I första hand vill vi att e-fakturor skickas till PEPPOL-nätverket. Telgekoncernens elektroniska adress i PEPPOL är organisationsnummer.

Läs mer om hur skickar fakturor till oss på telge.se

Våra samarbets­partner