Ägare och styrelse
Köp biljett

Ägare och styrelse

Styrelsen tillsätts av kommunfullmäktige i Södertälje. Den består dels av representanter från de politiska partierna, dels av ledamöter med erfarenhet från utbildning och näringsliv.

Ordinarie

David Winerdal (KD), ordförande
Marita Lärnestad (M), vice ordförande
Signe Andersson (S)
Regiana Gripenstam (C)
Rickard Graff (SD)
Patricia Pettersson (Scania)
Eva Malmström Jonson (KTH)

Suppleanter

Barbro Hedlund (S)
Albin Svensson (MP)
Jakob Maximurad (L)
Björn Eriksson (RP)
Sara Cohen (Scania)
Kristina Palm (KTH)

VD

Elin Lydahl

Adjungerade

Maria Richtnér, Telge
Jonas Karlsson, Södertälje kommun

 

För mer information, årsredovisningar och protokoll, besök www.telge.se

Våra samarbets­partners