Resurser för skolor
Köp biljett

Resurser för skolor

På denna sida kan du som lärare hitta skolmaterial till din klass. Det finns material för klassen att använda när ni är på besök på Tom Tits eller material att använda i klassrummet. Materialet är framtaget av pedagoger på Tom Tits Experiment och är kopplad till Lgr 22.

Tänk & Testa Uppdragskort

Våra uppdragskort Tänk & Testa finns som stöd till dig i din undervisning när du är på besök på Tom Tits med din klass. Teman utgår ifrån det centrala innehållet i Lgr22. Korten och lärarhandledningar är gratis att ladda ned.

Skolhackathon i Minecraft

Årets roligaste skoluppgift kommer i repris! Skolhackathon i Minecraft pågår i Stockholms region hösten 2022. Det betyder spännande, innovativa, ämnesövergripande klasslektioner med en hållbar framtid i fokus.

Återvinn och bli miljönär

Återvinn och bli en miljönär är ett nytt arbetsmaterial med fokus på miljö- och hållbarhet. Det är gratis och tillgänglig för alla men det finns en speciell fokus på Södertälje kommun.

Make It Open

Tom Tits Experiment har ingått i ett spännande EU projekt som heter Make It Open. Målet är att öppna upp undervisningsmöjligheter och stödja skolor i att bygga starkare samarbete med organisationer, företag och den offentliga sektorn.

Planetskötaren

Projektet Planetskötaren började 2019 som en kampanj tillsammans med Länstidningen Södertälje. Syftet med Planetskötaren är att öka kännedom, kunskap och engagemang för FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
Med våra enkla tips och utmaningar visar vi hur du kan bidra till en hållbar utveckling.

Dela sidan:

Våra samarbets­partners