Köp biljett

Det dagliga arbetet med upptäckar­glädje

I det dagliga arbetet med Upptäckarglädje för alla handlar det om att inkludera fler och att synliggöra framgång. Det handlar om att försöka sänka trösklar så att fler kan ta sig in i rummet på egen hand, snarare än att erbjuda hjälp för att ta sig över existerande trösklar.

Det dagliga arbetet med attityder till naturvetenskap och teknik handlar till exempel om språkbruk, vilka exempel som väljs, vem som syns och att hjälpa till att uppmärksamma framgång. Att reflektera över den egna praktiken och lärande oavsett om du erbjuder en aktivitet eller om du deltar i den hör också till det dagliga arbetet med att skapa positiva attityder till naturvetenskap och teknik.

Reflektion för upptäckarglädje

Nio tänkvärda punkter

Nio tänkvärda punkter

Hur ska vi inkludera fler och sänka trösklarna till naturvetenskap och teknik? Science Museum Group i Storbritannien har utvecklat ett verktyg bestående av nio punkter för att regelbundet reflektera över både det de gör i det dagliga arbetet och när de utvecklar aktiviteter.

Science Group Museum engaging all audiences with science

Engagement reflection points

Språkbruk

- Language

Använd ett språk (text, bild och muntligt) som är inkluderande och som uppmärksammar och lyfter mångfald för att hjälpa alla att känna att naturvetenskap och teknik ’tillhör dem’. Undvik att använda uttryck, ord eller bilder som kan utesluta individer eller grupper.
Använd korrekta naturvetenskapliga och tekniska begrepp och uttryck men sätt dem i en relevant kontext och/eller ge en kortare förklaring så att den du talar med kan relatera till dem. Försök låta bli att använda eller åtminstone tydligt förklara jargong.

Självförtroende och ägandeskap

- Confidence and ownership

Få alla att känna sig välkomna och trygga att delta/bidra i samtal och upplevelser. Låt människor följa sina intressen och dela med sig av kunskaper och erfarenheter. Ge dem valmöjligheter och kontroll. 
Skapa en känsla av att ’Det där vill jag vara delaktig i’, ’Jag kan göra det där’, ’Jag vill prova’ och ’Jag vill veta eller göra mer’.

Förmågor och färdigheter 

- Skills

Synliggör vilka naturvetenskapliga och tekniska förmågor och färdigheter som används vid olika aktiviteter/upplevelser.
Synliggör var och hur dessa förmågor/färdigheter används i vardagen. Visa hur dessa förmågor och färdigheter redan används eller är användbara i besökarnas hobbys, jobb och i många olika typer av arbeten.

Uppmuntra till samtal

- Promote science talk

Uppmuntra samtal om och kring naturvetenskap och teknik. Trigga igång diskussioner och få de du samtalar med att dela med sig av egna erfarenheter. Försök att skapa kopplingar till er själva, vardagen och aktuella samhällsfrågor.

Förläng upplevelsen i tid och rum

- Extend the experience

Att förlänga en upplevelse handlar om att stanna kvar i eller återkomma till ett tema på olika platser eller olika situationer. Till exempel läsa en bok och sedan göra något som kopplar till innehållet i boken antingen hemma eller någon annanstans. Besök en utställning och sedan titta på ett TV-program som kan associeras med innehållet i utställningen. Använd tiden när ni förflyttar er tillsammans för att prata om och leta kopplingar till temat. Synliggör att olika upplevelser hänger ihop i temat.

Människor och förebilder

- People

Lyft fram en mångfald av människor som använder naturvetenskap och teknik i deras jobb eller i sin vardag. Uppmärksamma hur släktingar, influensers och andra personer som finns runt omkring använder naturvetenskap och teknik även där det inte alltid är uppenbart.
Visa på hur naturvetenskaplig och teknisk utveckling formas och drivs både av oss användare så väl som vetenskapsmän, ingenjörer och andra som är engagerade för att lösa problem. Ge exempel på hur utvecklingen drivs av teams med kompletterande kompetens och egenskaper snarare än ensamma individer. Dagens upptäckter, uppfinningar och förbättringar bygger på historiska vetenskapsmän och ingenjörers kunskap och lägger grunden för framtida innovationer.

Använd vardagliga exempel

- Everyday examples

Lyft exempel och gör kopplingar som visar att naturvetenskap och teknik finns överallt. Det kan vara till exempel allt ifrån att baka till hur varor förflyttas över världen. Tänk på att de exempel som du använder ska kunna kännas igen av så många som möjligt och att vi alla har olika intressen och erfarenheter. Utgå från sådant som den du pratar med har tidigare kunskap om eller erfarenhet av för att det ska vara lättare att komma ihåg eller förstå det du pratar om.

Naturvetenskaplig och teknisk (allmän)bildning

- Science knowledge

Naturvetenskap och teknik är så mycket mer än bara faktakunskap – det är ett förhållningssätt som inkluderar att vara nyfiken, lösa problem och utforska världen. Det handlar om ett sätt att tänka och arbeta som bland annat inkluderar systematiska undersökningar, källkritik, beskriva och förklara samband samt reflektera över olika innovationers konsekvenser.

Positiv förstärkning

- Positive reinforcement

Uppmuntra och uppmärksamma kunskap, beteenden, förmågor och färdigheter som är relaterade till naturvetenskap och teknik till exempel att tänka som en ingenjör eller resonera som en forskare. Skapa en känsla av att ”jag är sedd”, ”jag kan”, ”jag fattar”, ” jag är delaktig” och ”jag vill fortsätta att upptäcka”.

Verktygslåda för design

SySTEM 2020 designprinciper

SySTEM 2020 designprinciper

Tom Tits Experiment var del av EU-projektet SySTEM 2020 – science learning outstide the classroom. En del av projektet var att ta fram en verktygslåda för att arbeta med attityder till naturvetenskap och teknik utanför klassrummet.

Design principles toolkit 

Verktygslådan delas in i tre delar:

Design för alla

- Design for everyone

Människor är olika men alla ska ha möjlighet att lära sig mer om och inom naturvetenskap och teknik oavsett vem man är och sina socioekonomiska förutsättningar. Det innebär att vi behöver arbeta aktivt med att vara tillgängliga, att mångfalden av aktiviteter behöver vara stor och inkluderande.

Design för upplevelse

- Design for experience

De riktigt bra upplevelserna för lärande är meningsfulla, engagerande inspirerande och triggar ytterligare lärande. Det handlar även om miljön där lärandet sker. Mycket av lärandet sker i sociala miljöer. För att bidra till en positiv upplevelse behöver du vara uppmärksam på vad som inspirerar och motiverar de som du interagerar med och det sociala sammanhang ni befinner er i.

Design för utveckling

- Design for growth

Det livslånga lärandet är lika viktigt för alla, oavsett om man arbetar med utbildning eller inte. Vi som lär oss kan behöva hjälp att bli autonoma i vårt lärande och hitta olika vägar där vi kan utveckla och stärka våra attityder till naturvetenskap och teknik. Vi som utbildar behöver utveckla reflektionsförmågan och hur vi kan vidareutveckla vår praktik.

Testa det här!

Föräldrar, lärare och pedagoger

Föräldrar, lärare och pedagoger

Hej förälder!

Var nyfiken tillsammans med ditt barn. Hjälp till att hitta exempelvis böcker och TV-program som handlar om det barnet är intresserat av, till exempel dinosaurier, bakning eller elitidrott, så att ni tillsammans kan upptäcka och lära er mer om naturvetenskap och teknik.

Hej lärare och pedagog!

För att synliggöra elevernas förkunskaper och erfarenheter kan du koppla till ditt ämne med olika öppna frågor. Till exempel:

  • Vem behöver veta något om ...? (Relaterar ett ämne till yrken, hobbyer eller andra vardagliga aktiviteter.)
  • Kan någon berätta om ett tv-program eller YouTube-klipp som handla om …?
  • Känner någon till någon som använder dessa färdigheter i vardagen eller i sitt jobb? Har någon en familjemedlem eller släkting som måste veta något om ...?
  • Var har du sett något liknande detta ...?
  • Kan ämnet användas till något av dina intressen eller fritidsaktiviteter?
Exempel från Tom Tits

Vad gör vi i det dagliga arbetet?

Illustration på flera såpbubblor

Vad gör vi i det dagliga arbetet?

Förutom att vi använder reflektionspunkterna i vårt dagliga arbete arbetar vi också med verktyget Zine. Zine är ett verktyg för att reflektera över och synliggöra sitt eget lärande. En del av Zine är att dela och sprida sina tankar. Det kan vara med kollegor, en partner, någon man skulle vilja prata vidare med eller liknande. Vi låter exempelvis barn som deltar i våra sommarläger att reflektera över dagen innan de går hem. Deras reflektioner blir en liten bok som de sedan får ta med sig hem i slutet av lägret. På SySTEM 2020 science learning outside the classrooms hemsida finns mer information om Zines.

Learning portfolios - Zines

Våra samarbets­partner