Köp biljett
Tjej experimenterar i kemiköket

Make It Open

"Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling." - Lgr 22

Vad är Make It Open? 

Tom Tits Experiment har ingått i ett spännande EU projekt som heter Make It Open. Målet är att öppna upp undervisningsmöjligheter och stödja skolor i att bygga starkare samarbete med organisationer, företag och den offentliga sektorn. Inom ramarna för projektet söker vi engagerade, drivna lärare som vill använda sig av resurserna som utvecklas, ge feedback och hjälpa oss att driva open schooling som koncept i Sverige. Vi söker även drivna personer utanför skolor som vill dela sin expertis med elever eller vill ha studenters perspektiv och idéer in i ett projekt.  

Ett exempel på hur Make It Open Learning Scenarios är uppbyggda.

Open Schooling 

Open schooling handlar om meningsfulla samarbeten mellan skolan och det omgivande samhället. Lärare och elever går samman med familjer, ämnesexperter och andra aktörer för att tillsammans lösa gemensamma utmaningar, bidra till samhällets utveckling och främja ett aktivt globalt medborgarskap.

Aktiviteterna inom open schooling kännetecknas av fyra områden:

Ett utökat klassrum

Aktiviteter, vare sig den är fysisk eller virtuell, äger rum i ett sammanhang som eleven känner igen och vill förstå bättre.

Meningsfull undervisning

Aktiviteter känns autentiska och fångar elevernas intresse med praktiska och intellektuella värden som tillför en känsla av att få vara med och påverka.

Inflytande i undervisningen

Open schooling utgår från elevernas och lärarnas intressen, bakgrund, tidigare erfarenheter och kunskaper.

Möjligheter att upptäcka och förändra i omgivningen

Aktiviteterna möjliggör att eleverna kan ta stöd av familjen, vänner, experter och andra resurser för lärandet, utveckla förmågan att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer Make It Open och Sveriges open schooling hub, kontakta Tiffany Alnefelt: tiffany.alnefelt@tomtit.se

Vill du läsa mer om projektet och följa projektets utveckling, besök: https://makeitopen.eu/

Våra samarbets­partner