Köp biljett
Ett barn och förälder står i experimentet dimridån

BabySTEM

Naturvetenskap och teknik har ingen åldersgräns. De första åren genomför barn tusentals experiment för att förstå både sin kropp och sin omvärld.

Naturvetenskap i vardagen

Under 2022 riktade Tom Tits Experiment fokus mot de allra yngsta. I samverkan med lokala föräldragrupper var barn mellan 0–2 år och deras föräldrar välkomna på tematiska träffar på Tom Tit. BabySTEM-projektets syfte var att bidra med kunskap och inspiration till att utforska naturvetenskap i vardagen.

- Att få språk och hjälp att se naturvetenskapen i vardagen och att få lära mig att de inte är för små för det här har varit otroligt värdefullt, utryckte en av babySTEM deltagarna.

Att främja engagemang och positiva attityder till naturvetenskap och teknik är en fråga om god utbildning för alla. Kunskap och förståelse om såväl naturvetenskapens som teknikens natur behövs för att kunna ta ställning i samhällsfrågor, utveckla handlingskompetens samt bidra till en hållbar utveckling.

Om projektet

Projektet togs emot väldigt positivt. 93 % av deltagarna var intresserade av att fortsätta testa naturvetenskap och teknik på sin fritid. Deltagarna skapade sig även en bättre förståelse för vad naturvetenskap och teknik kan vara för barn upp till 2 år. Närmare 96 % av deltagarna har större förtroende för sin förmåga att stödja sitt barns utforskande inom naturvetenskap och teknik.

På tematräffarna fick barnen möjlighet att utforska bland annat Tom Tits vattenavdelning, såpbubblor i olika former och experiment kopplat till deras sinnen. Barnen var alltid i fokus, även om föräldrarna också behövde uppleva en trygghet i att medverka i projektet.  

Projektnamnet BabySTEM bygger på det etablerade begreppet STEM, en förkortning för Science, Technology, Engineering och Mathematic. Namnet går även att dra paralleller till Babysim, ett stimulerande och lekfullt tillvägagångssätt för att ge barnet kunskap, trygghet och glädje i vattnet. Även i BabySTEM erbjuds en stimulerande samvaro mellan barn och förälder samtidigt som det främjar det vetenskapliga kapitalet och bygger vidare på barnets medfödda nyfikenhet och upptäckarglädje.

Projektet möjliggjordes genom stöd från Skandias stiftelse Idéer för livet. Idéer för livet strävar efter att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Detta genom att initiera och stödja lokala projekt, metoder och forskning. I projektet samarbetade Tom Tit med bland andra Barnens Hus i Södertälje och familjecentralen i Geneta.

Se ett reportage om projektet i SVT.

Våra samarbets­partner