Tillsammans för en hållbar framtid
Köp biljett

Tillsammans för en hållbar framtid

Tom Tits Experiment är en mötesplats där framtid utmanar samtid i en gränsöverskridande miljö. Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi förutsättningar för besökarna att ta till sig naturvetenskap och teknik på ett kreativt och inkluderande sätt – oavsett ålder.

Vi lever i en föränderlig tid och världen står inför stora utmaningar. Naturvetenskapliga och tekniska framsteg formar vårt samhälle och vår framtid. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar Tom Tits Experiment för att fler barn och unga ska intressera sig för naturvetenskap och teknik. Vi gör det för att fler ska inkluderas i och själva kunna bidra till en hållbar utveckling. Med gemensamma krafter främjar vi nyfikenhet, kunskapstörst och ett livslångt, lustfyllt lärande hos nästan 180 000 besökare varje år.

Våra samarbetspartners förenar affärsnytta med samhällsnytta. Tillsammans med Tom Tits Experiment får företag och organisationer en unik möjlighet att investera i vår samtid för långsiktig avkastning i framtiden.

Vi diskuterar gärna formerna för ett samarbete med er! Kontakta oss på info@tomtit.se för en närmare presentation och diskussion om hur vi bäst kan arbeta tillsammans.

Tobbe Trollkarl håller i en svart hatt och en trollstav

Dela sidan:

Våra samarbets­partners