Köp biljett

Skolprogram - Förnybar energi med Lego Spike

Vilka förnybara energikällor använder vi i Norden? Hur kan vi möta framtidens energibehov? Vad finns det för olika fördelar och nackdelar med de olika förnybara energikällorna?

 Elever i åk 4-6 får bygga simuleringar av förnybara energikällor och resonera kring konsekvenserna av olika teknikval. Programmet börjar med en introduktionsvideo av en hållbarhetsstrateg på Infranode AB som berättar om den nordiska infrastrukturen och behovet av flera olika energikällor. Klassen kommer att sedan uppmanas att arbeta i par för att konstruera egen förnybara energikälla och sedan styra det. Under lektionen kommer gruppen resonera kring de olika alternativen. I mån av tid får eleverna även tid att förbättra sina konstruktioner och tänka innovativt kring förbättringsmöjligheter. 

Kostnadsfria skolprogrammet möjliggörs av vår sponsor, Infranode AB.

Programmets syfte:

 • Att förstå hur olika energikällor fungerar genom att eleverna själv bygger och programmerar en simulering av en förnybar energikälla
 • Att diskutera och reflektera kring komplexiteten i urval av olika energikällor
 • Att öva på att följa instruktioner och samarbeta i par

Skolprogrammets kopplingar till Lgr22:

 • Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.
 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.
 • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.
 • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Praktiska information

 • Skolprogram för årskurs 4-6
 • Kostnadsfritt
 • Tidsåtgång: 1,25 timmar
 • Max antal elever/grupp: 32
 • För att ge eleverna möjligheten att fördjupa sig ännu mer uppmuntrar vi skolklasser att stanna kvar på Tom Tit och utforska energi i våra experiment med tänk och testa uppdragskort
 • OBS! Om klassen väljer att vara i utställningen i samband med bokat skolprogram tillkommer en entréavgift för skolor utanför Södertälje kommun. Se priserna här

Till bokningsformuläret 

Boka här

Dela sidan:

Våra samarbets­partner