Köp biljett
Experimentet Hjärtat

Hjärtat

Hjärtmuskeln är lika stor som en knytnäve och en riktig superpump! Det pumpar runt cirka 300 liter blod i timmen i din kropp. Det blir 2,7 miljoner liter på ett år!

Hjärtat pumpar runt blodet i kroppen via blodkärlen med hjälp av rytmiska sammandragningar. När hjärtat pumpar uppstår ett tryck, det är det som kallas blodtrycket. Hjärtat är ungefär lika stort som din knutna hand och ligger bakom bröstkorgen mellan lungorna. Hjärtat består av samma kraftiga tvärstrimmiga muskulatur som exempelvis finns i låren, med skillnaden att hjärtmuskeln inte går att styra med viljan.

Hjärtat har två ihåliga delar som skiljs åt av en tät skiljevägg. I varje del finns ett förmak där blodet samlas och en kammare som pumpar blodet vidare. Mellan de olika hålrummen finns klaffar som öppnas och stängs i takt med hjärtats sammandragningar.

Såhär fungerar det:

Höger förmak tar emot blod som kommer genom den högra hålvenen. Härifrån pumpas blodet in i den högra kammaren, som pumpar blodet till lungorna där det syresätts.

Det syresatta blodet tas upp av det vänstra förmaket för att sedan pumpas ut i den stora kroppspulsådern, eller aortan, av den vänstra kammaren. Det går åt störst kraft att pumpa ut det syresatta blodet i kroppen. Därför är muskelväggen i vänster kammare tjockast.

Här kan du lära dig mer om hjärtat och lungorna.

Våra samarbets­partner