Hjärta och lunga
Köp

Hjärta och lunga

Plan4,Människokroppen,Anatomi,CellSkapt

Organen i modellen är av tre fjärdedels storlek. I modellen kan du se luftstrupen och luftrören, som förser lungorna med luft när man andas. Luftrören övergår i bronkerna inuti lungorna. Det är de som ser ut som ett grenverk i lungorna. Vänster lunga består av två lober eftersom hjärtat behöver få plats i bröstkorgen. Höger lunga består av tre lober. Lungorna är uppbyggda av en speciell sorts vävnad med mängder av lungblåsor som innehåller luft, de kallas även alveoler. Om man tar i lungor känns de ungefär som hos en tvättsvamp. Lungblåsornas väggar är tunna för att syrgas och koldioxid lätt ska kunna passera. Lungblåsorna omges av ett nätverk av små blodkärl, så kallade kapillärnät. I lungorna sker utbytet av gas mellan andningsluften och blodet. Syrgas i inandningsluften tas upp av blodet, och koldioxid i blodet avges till utandningsluften. Blodet i kapillärerna runt lungblåsorna innehåller koldioxid från kroppens vävnader, som transporterats till lungorna genom lungartärerna. Koldioxiden kan antingen vara löst i blodet eller bunden till hemoglobin, blodets färgämne. Koldioxiden passerar mellan kapillärernas och lungblåsornas väggar till lungorna. När man andas ut lämnar koldioxiden kroppen. I lungblåsorna tas syrgas upp från inandningsluften. Syrgasen transporteras motsatt väg från lungblåsorna till kapillärerna, och fortsätter sedan via lungvenerna till hjärtat och vidare ut i kroppen. I blodet transporteras syrgasen till största delen bundet till hemoglobin.