Köp biljett
En kvinna experimenterar med Strawbees

Fyll på med kunskap!

Vi erbjuder fortbildningar med tydlig förankring i förskolans styrdokument. Alla våra fortbildningar tar avstamp i de Globala målen för hållbar utveckling. Med vår lekfulla och handgripliga pedagogik utvecklar ni er kompetens för att sedan kunna stärka elevernas!

Friska upp och fyll på era kunskaper inom naturvetenskap, teknik, digitala kompetenser och hållbar utveckling. Genom att varva teori och praktiska övningar utvecklar ni er kompetens för att sedan kunna stärka barnens!

Vi skräddarsyr utbildningen efter er verksamhets önskemål och behov. Här nedanför kan du läsa om några favoriter bland våra teman. Vill du diskutera en fortbildningsdag eller fråga om något annat? Tveka inte att kontakta oss på utbildning@tomtit.se.

Utforska naturvetenskap i förskolan – undersökningar och produktiva frågor

Undersökningar är en central metod för det naturvetenskapliga arbetssättet och förmågan att utforska, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. Genom att använda olika sorters undersökningar i förskolan stimuleras barnens nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Under fortbildningen varvar vi praktiskt arbete med teoretiska inslag. Utveckla din förmåga att agera medforskare, ställa produktiva frågor och leda barnen mot nya upptäckter i vardagen och omvärlden. Du får med dig flera konkreta exempel på hur du kan använda metoden i din verksamhet.

Kemiska processer i förskolan

Under fortbildningen får du genomföra flera små undersökningar och tillsammans sätter vi ord på enkla kemiska processer och synliggör dem i vardagen. Vi utforskar och samtalar om naturvetenskap och arbetar med vår förståelse för naturvetenskap och enkla kemiska processer.

Fysikaliska fenomen i förskolan

Under fortbildningen får du genomföra flera små undersökningar och tillsammans sätter vi ord på enkla fysikaliska fenomen och synliggör dem i vardagen. Vi utforskar och samtalar om naturvetenskap och arbetar med vår förståelse för naturvetenskap och enkla fysikaliska fenomen.

Teknik i förskolan

Teknik spelar en viktig roll i samhällets utveckling och har alltid varit betydelsefullt för oss människor. Genom att vara nyfikna och hitta lösningar på problem har vi skapat tekniska innovationer som hjälper oss att möta våra behov. Att förstå den teknik som omger oss och hur den förändras är avgörande för att kunna komma på nya kreativa lösningar och använda tekniken på ett ansvarsfullt sätt.

Under fortbildningen varvar vi praktiskt arbete med teoretiska inslag. Utveckla din förmåga att agera medskapare, ställa produktiva frågor och leda barnen mot nya upptäckter i vardagen och omvärlden. Du får med dig flera konkreta exempel på hur du kan a upptäcka och utforska teknik i vardagen.

Digitala kompetenser och programmering i förskolan

I förskolans läroplan tydliggörs uppdraget att arbeta med digitala verktyg och teknik. Med enkla verktyg och vardagsnära teknik utforskar vi digitaliseringens möjligheter på ett lekfullt sätt. Nivån anpassas utifrån era önskemål och förkunskaper. Vi varvar handgripliga övningar med tydlig teoretisk förankring.

Hållbar utveckling - Allting hänger ihop!

Vi synliggör och exemplifierar de tre aspekterna av hållbar utveckling (ekonomisk, social och miljömässig) med utgångspunkt i naturvetenskap och teknik. Sedan genomför ni uppdrag i utställningen för att reflektera kring hur ni arbetar med hållbar utveckling i er verksamhet.

Hållbar utveckling - Återvinn och bli miljönär!

Genom att utgå från den egna förskolans arbete med återvinning och återbruk främjas barnens förståelse för vikten av hållbar konsumtion och produktion. Fortbildningen syftar till att ge deltagarna fördjupad kunskap inom hur återvinning fungerar samt en mängd olika förslag kring hur hållbarhet kan levandegöras genom berättelser, bilder och aktiviteter ute i naturen.

Våra samarbets­partner