Köp biljett
Barn leker på Tom Tits förskola

Vår förskola

Tom Tits Experiments Förskola är unik i världen genom att ha sin verksamhet i anslutning till ett science center.

Pedagogiken

Upptäckarglädje för alla, alltid - är ledord för förskolans verksamhet. Vår utgångspunkt är att se barnens vardag som den naturliga arenan för lärandet, med inriktning naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Vi arbetar utifrån barnens lustfyllda utforskande, där vi anpassar vår verksamhet så att barnen ges möjligheter till lärande, både enskilt och i grupper med olika sammansättningar.

Tom Tits Förskola arbetar i enlighet med gällande styrdokument.

Anmälan och avgifter

Förskolan är fristående och Tom Tits Experiments styrelse är huvudman. Förskolan är öppen för barn mellan ett och fem år. Här finns det plats för cirka 60 barn.

Tom Tits Experiments Förskola har en egen kö.

Vi erbjuder plats efter turordningen

  1. Syskonförtur
  2. Gruppsammansättning/åldersgrupper
  3. Köplacering

Föräldralediga kan låta äldre syskon i familjen vistas i förskolan med längsta placeringstid om 24 timmar per vecka. Dessa timmar fördelas måndag till torsdag klockan 08.00-14.00.

I Södertälje kommun gäller för närvarande den så kallade maxtaxan. För mer information se kommunens hemsida.

Här gör du din intresseanmälan.

Kontakt

Önskar du komma i kontakt med förskolan når du oss enklast via mejl på forskola@tomtit.se.

Förskolans dokument

Skolverkets läroplan för förskolan

Klagomålshantering

Våra samarbets­partner