Vår förskola
Köp

Vår förskola

Vår förskola sätter barnens upptäckande och experimenterande i fokus för att bland annat utforska naturvetenskap och teknik. Här finns plats för utforskande barn och medforskande pedagoger.

I ateljén finns en mängd kreativt material för skapande verksamhet. Fönstren mot korridoren ger en öppen känsla. Ut mot parken går fönstren ända ner till golvet.

På förskolan finns plats för ca 60 barn på våra fyra hemvister Jord, Eld, Luft och Vatten. Tom Tits Experiments Förskola är unik i världen genom att ha sin verksamhet i anslutning till ett science center.

Leken

För de riktigt små är vardagens enkla göromål nyheter och ren och skär forskning. För de större är rutinsysslor mer bekanta och de hinner fundera på vad en tvål är och om saft rinner lika bra som vatten.

Det är i mötet med andra och med vardagen som frågan får sitt värde. Därför har vi skapat många hörn och vrår på vår förskola. Varje hörna får sin egen lek just nu. Nyfikenheten på vad som händer i andra hörnor leder till nya möten och nya lekar.

Närheten till Sveriges största science center ger förskolans barn rika möjligheter att på ett lekfullt och lustfyllt sätt forska vidare på de upptäckter vi gör på förskolan.

Pedagogiken

Trygghet, Trivsel och Talang är ledord för förskolans verksamhet.

Att ge trygghet, skapa trivsel och ta till vara talang för alla på förskolan är en förutsättning för att kunna skapa en verksamhet där vi ger varje individ möjlighet att utvecklas. Detta gäller såväl barn som föräldrar och pedagogerna på förskolan.

Vi arbetar utifrån barnens experimentella och lustfyllda forskande. Vi anpassar vår verksamhet så att barnen ges möjligheter till lärande; enskilt, i grupper med olika sammansättningar och på förskolans hemvister. Vår utgångspunkt är att se barnens vardag som den naturliga arenan för lärandet.

Pedagogens förhållningssätt

Vi ska aktivt arbeta så att vi är medforskande och medupptäckande pedagoger. Vi ska ta tillvara barnens intressen och aktivt verka för att barnens medbestämmande uppmuntras och tas till vara.

Pedagogerna ska ha ett aktivt förhållningssätt och ta till vara och skapa situationer där de naturvetenskapliga ämnena blir synliga.

Lokal och form

Att klä på sig, äta, hålla ordning, gå på toa. Det är många vardagliga sysslor på förskolan. Arkitekturens och scenografins roll är att skapa förutsättningar för allt detta. Men också för möten, utbyte av kunskap och erfarenheter och för det forskande arbetssättet. På förskolan har vi skapat platser med avväpnande kravlöshet. Stora ytor där alla barn och vuxna kan samlas och små vrår, var och en med sin egen karaktär för andra möten, lekar och pyssel. Allt är öppet och ändå sammanbundet.

Entrén är gemensam för alla avdelningar som vi kallar hemvister. Hemvisiterna heter Eld, Vatten, Jord och Luft.

Eget spa, ”H2O-rummet”

Vatten testas på alla upptänkliga sätt. Varför inte med hela kroppen? I förskolans ”H2O-rum” finns det plats att plaska och leka, hälla, flyta, stänka, spruta...

Anmälan och avgifter

Förskolan är fristående och Tom Tits styrelsen är huvudman.

Förskolan är öppen för barn mellan ett och fem år. Här finns det plats för cirka sextio barn. Elva vuxna arbetar här.

Tom Tits Experiments förskola har en egen kö.
Anmäl ert behov av förskoleplacering senast fyra månader före behovsdatum (det datum ni önskar plats).

I Södertälje kommun gäller för närvarande den så kallade maxtaxan. För mer information se kommunens hemsida.

Föräldralediga kan låta äldre syskon i familjen vistas i förskolan med längsta placeringstid om 24 timmar/vecka. Dessa timmar fördelas på måndag till torsdag under tiden 08:00-15:00.

Fyll i intresseanmälan och maila till info@tomtit.se eller skicka in till: Box 633, 151 27 Södertälje

Förskolans dokument

Intresseanmälan

Likabehandlingsplan

Läroplan

Synpunkter

Dela sidan: