BabySTEM
Köp biljett
Ett barn och förälder står i experimentet dimridån

BabySTEM

Naturvetenskap och teknik har ingen åldersgräns! Barn är födda forskare, de första åren genomför barn tusentals experiment för att förstå sin kropp och sin omvärld.

Naturvetenskap i vardagen

Under 2022 riktar Tom Tits Experiment fokuset mot de allra yngsta. I samverkan med lokala föräldragrupper bjuds 0-2-åringar och deras föräldrar in till tematiska träffar på Tom Tit. I projektet BabySTEM ska föräldrar få kunskap och inspiration för att utforska naturvetenskapen i vardagen, tillsammans med sina barn.

Att främja engagemang och positiva attityder till naturvetenskap och teknik är en fråga om god utbildning för alla. Kunskaper inom och förståelse för naturvetenskapens och teknikens natur behövs för att kunna ta ställning i samhällsfrågor och utveckla handlingskompetens. Det gäller både den egna vardagen och för att bidra till en hållbar utveckling.

Om projektet

Projektnamnet BabySTEM bygger på det etablerade begreppet STEM, en förkortning för Science, Technology, Engineering och Mathematic. Men namnet är även en vink åt Babysim där nyblivna föräldrar badar tillsammans med sina små barn för att främja vattenvana, bygga vidare på barnets medfödda dykreflex och erbjuda en stimulerande och lekfull samvaro mellan barn och förälder. I BabySTEM erbjuder vi en stimulerande samvaro mellan barn och föräldrar samtidigt som vi främjar det vetenskapliga kapitalet och bygger vidare på barnets medfödda nyfikenhet och upptäckarglädje

Projektet möjliggörs genom stöd från Skandias stiftelse Idéer för livet. Idéer för livet strävar efter att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Det genom att initiera och stödja lokala projekt, metoder och forskning. I projektet samarbetar Tom Tits med bland andra Barnens Hus i Södertälje och familjecentralen i Geneta.

Se ett reportage om projektet i SVT.

Dela sidan:

Våra samarbets­partners