Fyll på med kunskap!
Köp biljett
Lärare experimenterar på kurs

Fyll på med kunskap!

Vi erbjuder fortbildningar med tydlig förankring i skolans styrdokument. Alla våra fortbildningar tar avstamp i de Globala målen för hållbar utveckling. Med vår lekfulla och handgripliga pedagogik utvecklar ni er kompetens för att sedan kunna stärka elevernas!

Friska upp och fyll på era kunskaper inom digitalisering, naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Vi erbjuder även föreläsningar och workshops om informella lärmiljöers didaktik samt språkutvecklande arbetssätt. Vi skräddarsyr utbildningen efter er verksamhets önskemål och behov!

Digitala verktyg för skapande/berättande

I den reviderade läroplanen tydliggörs fritidshemmens uppdrag att arbeta med digitala verktyg för kommunikation och skapande. Helt avgörande i detta är den er digitala kompetensen – er förmåga att leda arbetet och integrera digitala verktyg i verksamheten.

Med enkla verktyg och vardagsnära teknik utforskar vi digitaliseringens möjligheter. Nivån anpassas utifrån era önskemål och förkunskaper. Vi varvar handgripliga övningar med tydlig teoretisk förankring.

Karta över parken på Tom Tits Experiment på engelska

Experiment som metod

Experimentet är en central metod bland de naturvetenskapliga arbetssätten. Genom att använda experiment i undervisningen stimuleras elevernas nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. 

Under fortbildningen varvar vi praktiskt arbete med teoretiska inslag. Utveckla din förmåga att tillsammans med eleverna formulera undersökningsbara frågeställningar och genomföra systematiska undersökningar. Du kommer att få med dig flera konkreta exempel på hur du kan använda metoden i din undervisning/verksamhet.

Sveriges största makerrörelse

Vi vågar påstå att fritidshemmen är Sveriges största och viktigaste makerspace. Med uppdrag att utveckla elevernas intresse för natur, teknik och samhälle ställs stora krav på personalens förmåga att utmana och inspirera eleverna till nya upptäckter och ideér.

Utmana barnens bygg- och konstruktionslek med lättillgängliga men oväntade material. Vi vänder och vrider på materialens och konstruktionens möjligheter. Praktiskt arbete varvas med teoretiska inslag med tydlig förankring i skolans läroplan.

Kostnad

Halv studiedag, 3 timmar:

5-20 personer: 900 kr/person 
Mer än 20 personer: 750 kr/person 

Hel studiedag, 6 timmar:

5-20 personer: 1 300 kr/person 
Mer än 20 personer: 1 150 kr/person 

Priset är exkl. moms.

Bokning: Kontakta oss på utbildning@tomtit.se.

Dela sidan:

Våra samarbets­partners