Köp biljett

Rymden 2024

Under 2024 har vi rymdetema på Tom Tits Experiment. Här kommer du exempelvis få möjlighet att träna som astronauter gör inför en rymdfärd. 

Digi wall

När du klättrar tränar du din rörlighet och koordination. Att vara rörlig betyder att du kan flytta din kropp snabbt och lätt. Koordination handlar om att använda dina muskler och balans för att kontrollera din kropp. När vi går i trappor, springer i naturen eller klättrar, behöver vi vara starka, snabba och balanserade så att vi inte ramlar. När du klättrar behöver du även vara fokuserad och tro på dig själv.

Under den grundläggande träningen, och ibland som förberedelse inför ett rymduppdrag, utför astronauter klätteraktiviteter för att stärka överkroppens muskler, öka hela kroppens stabilitet, balans, flexibilitet och rörlighet. Klättring kräver både mental koncentration och fysisk kondition.

Energicyklarna

Att cykla gör ditt hjärta, dina blodkärl, lungor, benens skelett och muskler starkare. Det ökar blodcirkulationen och förbättrar din uthållighet, koordination och balans. När du cyklar i stället för att åka bil, hjälper du miljön också!

På rymdstationen ISS använder astronauterna en träningscykel som kallas FERGO. Den är designad för att träna utan att skapa vibrationer som kan störa rymdstationens stabilitet. FERGO har inget styre eller sadel. Att cykla på den hjälper astronauterna att hålla sig i god form och ökar deras uthållighet under vistelsen i rymden.

Planetbanan

Släpp metallbrickan vid kanten och se hur det rör sig på väg till mitten. Brickan rör sig som planeterna kring solen. I början rör sig brickan i en rund cirkel. Banan påverkas av två krafter. Brickans rörelser ger en kraft framåt. Gravitationen drar den mot mitten av banan. Tillsammans skapar krafterna en omloppsbana som först är cirkulär och sedan alltmer oval. Ju kortare omloppsbanan blir, desto snabbare rör sig brickan.

Den internationella rymdstationen ISS kretsar i en omloppsbana runt jorden på bara 92 minuter, vilket ger astronauterna 16 soluppgångar och nedgångar varje dag. Astronauterna på ISS försöker ändå att hålla samma dagliga schema som på jorden.

Höjden på ISS varierar från 400 till 340 km ovanför Jorden. För att inte åka in i jordatmosfären behöver ISS regelbundet en knuff bort från jorden.

Mindball

I din hjärna skickas hela tiden elektriska signaler. De påverkas till exempel av om du är stressad eller lugn och om du är fokuserad eller inte. Elektroderna i pannbandet läser av signalerna och skickar informationen till en dator. Det styr i sin tur hur bollen rör sig. Informationen visas också som kurvor på skärmen. För att få bollen att röra sig bort från dig behöver du fokusera på uppgiften och behålla lugnet.

Astronauter tränar sin koncentration, fokus och uthållighet för att kunna göra svåra saker i rymden. De måste vara noggranna och undvika misstag. På långa rymdresor är det viktigt att vara uthållig eftersom de arbetar länge utan paus. De måste också vara lugna och fokuserade om något oväntat händer och för att säkert ta sig igenom en nödsituation.

Tillsammans

Flytta kulan från start till mål genom labyrinten. Om du är ensam går det ganska lätt även om det är tungt. Ju fler personer som hjälper till desto svårare blir det – till en början. Innan samarbetet kommit i gång motarbetar man ofta varandra oavsiktligt. Efter en stund brukar det gå lättare att samarbeta.

I rymden är det viktigt att astronauterna kan samarbeta för att lösa olika situationer. De tränar tillsammans innan de åker i väg för att vara förberedda. Att kommunicera och jobba tillsammans i ett lag är avgörande för säkerheten. Ute på rymdstationen behöver man god fingerfärdighet och koordination mellan hand och öga.

Knep och knåp

Genom att öva på att lösa olika problem och inte ge upp när det blir lite svårt lär vi oss att hitta lösningar och att hantera stress när saker går fel. Att träna logiskt tänkande hjälper oss att förstå sammanhang och fatta kloka beslut. Genom att kunna förklara våra tankar och känslor kan vi kommunicera på ett bra sätt och göra oss förstådda av andra.

Astronauter tränar problemlösning, logiskt tänkande och kommunikation för att bättre hantera oväntade situationer i rymden.  Genom att alltid arbeta logiskt och systematiskt undviker de att problem uppstår. Men ibland uppstår oväntade händelser. Då är det viktigt att de arbetar metodiskt och inte ge upp om det blir svårt eller utmanande. Det är också viktigt att de arbetar bra tillsammans och använder varandras kunskaper.

Sinnesgläntan

I Sinnesgläntan kan du utforska en mångfald av färger, former, naturljud och ljus som skapar en lugn och tillgänglig miljö. Här får du chansen att uppleva hur olika sinnesintryck påverkar ditt humör och din stressnivå. Det är en plats där du kan fylla på med energi, positivitet och bara vara.

Rymdfärder påverkar astronauters mentala hälsa. Rummen på rymdfarkoster är viktiga för astronauternas välbefinnande. Hur rummen ser ut kan påverka hur astronauterna tänker, hur mycket stress de känner, hur bra de sover och hur väl de kan genomföra sitt arbete. Genom att lära oss om hur rummen påverkar astronauterna kan vi göra dem bättre och hjälpa astronauterna att må bra under sina uppdrag.

Kroppen

Skelettet är gjort av stark benvävnad. Det håller oss upprätta, ger musklerna något att fästa vid, och skyddar våra inre organ. När vi använder skelettet byggs det upp och håller sig starkt. Om vi inte belastar skelettet så bryts det ner. Musklerna jobbar tillsammans för att vi ska kunna röra oss och för att stabilisera våra leder. Jordens tyngdkraft drar oss mot jorden och hjälper till att belasta skelettet och ge musklerna motstånd.

Innan en rymdresa måste astronauter träna för att förbereda sina kroppar för den extrema miljön i rymden. Träningen fokuserar dels på fysiska övningar för att stärka muskler och ben, dels på mental träning för att hantera utmaningar som isolering och stress. Vid en rymdfärd i tyngdlöshet minskar belastningen på skelett och muskler, vilket gör musklerna svagare och benen skörare. Därför tränar de 2 timmar per dag på rymdstationen.

Släck mig

Reaktionstid är den tid det tar från att du upptäcker något, tills du hinner reagera. Först ska du upptäcka vilken knapp som lyser. Sedan ska en signal skickas från ögonen till hjärnan. En ny signal skickas sedan från hjärnan till de muskler du behöver använda för att släcka knappen. Du kan träna upp din reaktionsförmåga. Att förbättra reaktionsförmågan gör att du blir bättre på att fatta snabba beslut i vardagen och förbättrar koordinationen.

Astronauter träna på att förbättra sin reaktionstid, öga-handkoordination och koncentration för att snabbt och säkert kunna reagera på oväntade situationer. De använder simulatorer för att träna och vara redo för olika situationer. Genom att träna kan astronauterna utföra sina uppdrag effektivt och minska risken för olyckor. Att befinna sig i rymden under långa perioder kan påverka astronauternas förmåga att reagera på situationer i rätt tid.

Spaceball

I Spaceball sitter du fast i mitten, vilket gör att du snurrar runt ditt eget centrum. Om du lutar dig lite framåt, bakåt eller åt sidan förflytas tyngdpunkten. Det får ringarna att röra på sig. I Spaceball använder du alla dina muskelgrupper. Dessutom förbättrar den din förmåga att förstå din position i förhållande till omgivningen samt din känsla för kroppens position, rörelse och muskelspänning utan att behöva tänka aktivt på det.

Astronauter behöver vara starka och smidiga för att kunna röra sig. De behöver starka kärnmuskler, rumsligt medvetande och en känsla för kroppens position. När de svävar i tyngdlöshet upplever de ingen tydlig riktning. För dem finns det inget upp eller ner! Många tror att Spaceball utvecklades för att simulera tyngdlöshet. Men det stämmer inte riktigt. Spaceballs rörelser kan bara göras med hjälp av tyngdkraften. Spaceball används ändå i träningen av astronauter.

Löparbanan

Två att de sätt som man kan ta sig fram på med både händer och fötter i marken är att gå krabbgång (ansiktet mot taket, fötterna framför och händerna bakom dig) eller björngång (ansiktet mot marken, händerna framför fötterna). Att använda dina armar och ben för att bära din kroppsvikt stärker dina muskler och förbättrar samordningen mellan din över- och underkropp.  

Precis som du, måste astronauter utveckla muskelstyrka och koordination. I en miljö med reducerad gravitation kan astronauter inte gå som de gör på jorden. I stället koordinerar de sina händer, armar och fötter för att knuffa i väg sig själva från en plats till en annan.

Balansera

Balansen är viktig för alla rörelser vi gör, även om vi inte alltid tänker på det. När vi har bra balans blir det lättare att röra sig och risken för skador minskar. Vår balans är beroende av synen, örats balansorgan och känselkroppar i hud, muskler, leder och ligament. Alla delar jobbar tillsammans med hjärnan för att hjälpa oss hålla balansen. Din balans kan alltid förbättras genom träning och att du utmanar den.

Innan, under och efter en rymdfärd är det viktigt att astronauter tränar både muskler och balans. Under den första tiden i tyngdlöshet kan det vara svårt att veta vad som är upp och ner. Det kan också vara svårt att hålla balansen och kunna röra sig framåt eller åt sidan. Tillbaka på jorden måste hjärnan återigen anpassa sig till jordens gravitation för att kunna hålla balansen.

Reaktionstestet

Tryck på den röda knappen så fort du kan när den röda lampan lyser.

Testa även din reaktionsförmåga med en reaktionsstav. Håll handen runt staven utan att hålla i den. Be någon släppa staven. Hur långt hann staven falla innan du fångade den?

När du ser att lampan tänds eller att staven faller, skickas signaler till hjärnan. Därifrån skickas information om att du ska röra handen med hjälp av musklerna.

Astronauter tränar på att förbättra sin reaktionstid, öga-handkoordination och koncentration för att snabbt och säkert kunna reagera på oväntade situationer. De använder simulatorer för att träna och vara redo för olika situationer. Genom att träna kan astronauterna utföra sina uppdrag effektivt och minska risken för olyckor. Att befinna sig i rymden under långa perioder kan påverka astronauternas förmåga att reagera på situationer i rätt tid.

Känn tyngden

Ryggsäckarna simulerar hur olika deras tyngd skulle kännas på olika himlakroppar. Jordens ryggsäck väger 4 kg. Jämför med de andra ryggsäckarna hur jordens ryggsäck skulle kännas på andra himlakroppar.

I vårt solsystem finns planeter och månar, var och en unik i storlek, massa och avstånd från solen. Om du reser till dem skulle din vikt kännas olika på varje plats på grund av skillnader i tyngdkraften.

Att hoppa hopprep ökar skelettets styrka och förbättra hjärtats och andra musklers uthållighet.

Astronauter från ESA:s astronautkår kommer inte att gå på andra planeter inom en nära framtid, men i deras träning ingår att förstå tyngdkraftens inflytande. Under sina uppdrag befinner de sig i en så kallad mikrogravitation och är tyngdlösa. När astronauter kommer tillbaka till jorden efter en tid på den internationella rymdstationen känner de sig trötta, som om allt är extremt tungt. Astronauterna behöver träna för att vänja sig vid jordens tyngdkraft igen.

Månhopp

Månhoppet är en simulering av att hoppa på en himlakropp med lägre gravitation. Den elastiska linan drar dig uppåt och bromsar ditt fall mot marken.

Gravitation är en av de fyra fundamentala krafterna i universum. Den är en osynlig kraft som finns på och mellan alla kroppar och beror på massa och avstånd. Det är därför som du landar på marken igen när du hoppar. Eftersom månen är mindre och lättare än jorden är gravitationen på månen mindre. Därför kan astronauter hoppa högre och längre där.

Massa handlar om hur mycket materia (atomer) det är i något. Vi mäter det i kilogram. Massan är alltid densamma, oavsett var i rymden saken är.

Ju större massa ett objekt har, desto starkare är dess gravitationskraft. Solen har en enorm massa, vilket resulterar i en stark gravitationskraft som påverkar hela solsystemet.

Avståndet mellan objekten påverkar också gravitationskraften - ju närmare två objekt är varandra, desto starkare är gravitationskraften mellan dem.

 

 

Våra samarbets­partner