Köp biljett
Experimentet Viskösa vätskor

Viskösa vätskor

Om du vrider på glasrören börjar luftbubblorna att förflytta sig. Men de flyttar sig olika fort. Varför blir det så?

Viskositet är en fysikalisk egenskap för en vätskas konsistens, det kan beskrivas som "tjockhet" eller det interna motståndet.

Våra samarbets­partner