Köp biljett
Experimentet Vattenplaningen

Vatten­planingen

Det här experimentet visar en risk som är associerad med verkligheten – nämligen på en regnvåt vägbana.

Under bowlingklotet, i den sfäriska/konkava skålen, leds vatten in som en hinna mellan klot och skål. Vattenhinnan minskar friktionen mellan de två ytorna, skålens och klotets. Klotet väger sju kg.

Var kan du hitta det här i vardagen?

När man kör ett fordon, som exempelvis en bil, i hög hastighet på en väg som är fuktig kan en kil vatten bildas mellan däcket och vägytan. Däcket tappar då kontakten med vägbanan och bilen kan inte reagera när föraren försöker styra. Det här fenomenet kallas vattenplaning och kan innebära stora risker i trafiken.

Ett lågt yttryck mot vägbanan ger större risk för vattenplaning jämfört med ett högt yttryck. Tendensen till vattenplaning hos ett fordon minskar därför med ökande last.

Vattenplaning uppstår oftast vid lägre fart med däck som har litet mönsterdjup än med dem som har stort. Däckmönstrens utformning har också stor betydelse. Vissa typer av däck är utformade så att vatten huvudsakligen dräneras ut åt sidorna, andra så att vatten främst dräneras bakåt. Blankslitna däck ger ingen dränering alls, därför kan vattenplaning uppstå vid lägre fart än om man har däck med kvarvarande mönsterdjup.

Våra samarbets­partner