Köp biljett
En spegelsal

Spegel­labyrinten

I spegeln fördubblas rummets yta och det känns som att vandra in i en annan värld. Finns det parallella världar? Hur många gånger möter du dig själv?

I Spegellabyrinten fördubblas rummets yta med hjälp av speglarnas vinkel mot varandra. Speglarna är vinklade i 60 grader mot varandra, som i ett kalejdoskop. Det ger ett enormt djup i rummet eftersom ljuset reflekteras vidare mellan speglarna.

Testa även experimentet Dubbelspegeln där du kan experimentera med vinkeln mellan speglar och se hur många kopior av dig själv det kan bli.

Våra samarbets­partner