Köp biljett
Experimentet Skovelhjulet

Skovelhjulet II

Ett skovelhjul är försett med paddlar eller skovlar, som med hjälp av i det här fallet vattnets kraft skapar en vertikal kraft av hjulets rotation. Vattnets energi omvandlas till mekaniskt arbete på en roterande axel.

Var kan du hitta det här i vardagen?

Skovelhjul är vanliga vid vattendrivna kvarnar, som drivhjul till hjulångare och i vattenkraftverk. I ett vattenkraftverk används energin som vattnets rörelse skapar till att skapa elenergi. Vattnets kraft sätter igång stora turbiner, vilka fungerar som skovelhjul. Turbinerna är kopplade till generatorer som omvandlar rörelseenergin till elektricitet. 

En generator skapar el genom att man låter en spole rotera i ett stillastående magnetfält. När spolens trådvarv skär magnetfältets kraftlinjer bildas en spänning – elektromotorisk kraft i spolen. I praktiken har man då en roterande del som kallas rotor. På rotorn har man lindat på många varv koppartråd. I rotorns närhet har man sedan placerat en magnet. När rotorn snurrar kommer den att rotera i magnetfältet, vilket leder till att det bildas en elektrisk spänning i tråden. Den genererar elektricitet.

Hållbar utveckling

Fördelarna med att använda vattenkraft för att framställa el är att vattenkraft i stort sett inte medför några klimat- eller miljöpåverkande utsläpp. Den ger dessutom en stabil och storskalig elproduktion. Vattenkraften har inga bränslekostnader och går att reglera utifrån ökade och tillfälliga behov.

Men vattenkraftverksbyggen medför stora ingrepp i landskapet vilket påverkar ekosystemen i och kring de berörda vattendragen. Ett exempel på det är att man stör de vilda laxarnas och ålarnas livscykel, där vandringen uppför och nedför vattendrag är livsnödvändiga.

I Norra parken står ytterligare ett skovelhjul där du kan fortsätta utforska vattnets energi. Parken är öppen maj-september.

Våra samarbets­partner