Köp biljett
En person provar experimentet Rättvända spegeln

Rättvända spegeln

Du kan se dig själv i en spegel för att den reflekterar ljus. En böjd spegel reflekterar ljus mot en specifik punkt. Om du hittar fokuspunkten blir bilden rättvänd. Kan du hitta denna punkt?

Den böjda spegeln reflekterar ljuset på ett annat sätt än i en plan spegel. Ljuset som reflekteras i den böjda spegeln samlas i en punkt, den så kallade brännpunkten. Innanför brännpunkten blir bilden spegelvänd, mitt i brännpunkten träffar samtliga reflekterande strålar ögat och bilden blir omöjlig att urskilja.

Utanför brännpunkten reflekteras ljuset från höger till vänster sida, och från vänster- till höger sida. Genom att gå fram och tillbaka framför spegeln, kan man hitta brännpunkten om man placerar sig cirka två meter framför spegeln.

Illustration av experimentet Rättvända spegeln

Våra samarbets­partner