Köp biljett
Ett barn provar experimentet Memory

Memory

Här kan du undersöka ditt minne och hur det fungerar i hjärnan.

Hur bra är du på att komma ihåg långa serier? Forskning visar att det är en träningsfråga! Här tänds först en lampa och sedan byggs serierna på tills du missar. Din uppgift är att försöka återskapa serieslingorna så långt du kan och på så sätt samla poäng till modermaskinen Experimenta.

Nervcellerna i hjärnan gör att minnet fungerar. Nervcellerna binds samman av synapser, och ju mer information som anländer till hjärnan, desto fler kopplingar sker mellan hjärncellerna. Men alla blir inte permaneta, så vi behöver påminnas för att hjärnan ska göra kopplingar. Man vet inte exakt hur minnet lagras, men forskningen utvecklas hela tiden.

Det finns fyra sorters minnen:

Episodiska minnet

Det episodiska minnet består av minne från tidigare händelser och gör att vi accsocierar till det upplevda.

Procedurminnet

Procedurminnet utgår ifrån inlärda motoriska och intellektuella färdigheter, som att cykla eller simma.

Semantiska minnet

Den semantiska minnet hanterar språk och abstraktioner. Det kallas även faktaminnet och består av inlärda kunskaper som vi fått genom läsning eller undervisning.

Perceptuella minnet

Det perceptuella minnet gör att vi känner igen föremål och miljöer omkring oss.

Våra samarbets­partner