Köp biljett
Två personer provar experimentet Hyperbol kurvtagning

Hyperbol kurvtagning

Kan en rät linje kan passera igenom en böjd kurva? Studera hur pinnen rör sig genom kurvan i modellen!

Experimentet kan beskrivas som en matematisk modell av hur en rät linje kan passera igenom en böjd kurva. Pinnen sitter i en vågrät arm. Den lutar så att när den roteras, förflyttas dess olika delar i en rörelse som tillsammans sker i tre plan under ett varv.

Rörelsemönstret kan vara för komplicerat att föreställa sig annat än just i form av en modell.

Våra samarbets­partner