Köp biljett
Experimentet Häverten

Häverten

Med häverten kan man förflytta vatten genom att använda sig av nivåskillnader, vattentryck och jordens dragningskraft. Om du vickar behållaren åt någon sida uppstår en nivåskillnad mellan behållarna. Nivåskillnaden gör att vattnet i den högre behållaren trycks ner i den lägre behållaren med hjälp av jordens dragningskraft. Vattnet fortsätter att rinna tills vattennivåerna är lika. Om slangen först fylls med vatten kommer häverten lättare igång.

Var kan du hitta det här i vardagen?

I bryggerinäringen använder man hävertprincipen eller hydrostatiskt tryck och hävertfenomenet för att förflytta vätska mellan olika behållare.

Blötdjur har en sifon som fungerar med hjälp av hävertprincipen. Vattenlevande blötdjurs (som snäckor och bläckfiskar) sifon genomströmmas av vatten och landlevande blötdjurs (som sniglar och snäckor) sifon genomströmmas av luft. Sifonen används för att äta, andas och för att fortplanta sig men även för att förflytta sig.

Om du ska tömma ett akvarium underlättar det att använda hävertprincipen.

Illustration av experimentet Häverten

Våra samarbets­partner