Köp biljett
En person provar experimentet Dragkampen

Dragkampen

Oj, vilket drag! I det här experimentet kan du utmana dig själv och din kropp! Hur stark är du? Kan du förbättra ditt resultat? Hur kan du dra hårdare genom att använda dig av kroppens placering, styrka och uthållighet?

Man har kunnat mäta arbetshästars förmåga att dra genom att koppla ett par Shirehästar till en dynamometer som mäter kraft. Dynamometern räckte inte till, men man uppskattade att hästarnas dragkraft var cirka 5 ton!

Våra samarbets­partner