Köp biljett
En vuxen och fyra barn provar experimentet Blåshålet

Blåshålet

Naturen strävar efter utjämning. Bollen dras in i luftströmmen. Kan du påverka hur den rör sig? Sätt in handen i "blåset" så kanske bollen får andra idéer!

Luftströmmen från hålet i golvet håller den svävande. Om bollen puttas ur sitt läge dras den tillbaka in i luftströmmen igen. Luftströmmen som följer bollens rundade yta accelererar när den kröks. Den omgivande luften har lägre hastighet och utövar därför ett högre tryck på bollen. Den omgivande luften och lufttrycket gör att bollen trycks tillbaka in i luftstrålen igen om du puttar till den.

Den schweiziske fysikern Bernoulli undersökte och skapade olika teorier för fluider – gaser och vätskor – i sitt verk Hydrodynamica från 1738. Därför kallas principen som används för att förklara blåshålet Bernoulliprincipen.

Var kan du hitta det här i vardagen?

Bernoulliprincipen används bland annat till att beräkna hur mycket energi som kan utvinnas ur ett vattenkraftverk med hjälp av nivåskillnader, turbinhjulets placering och strömningshastigheten.

Våra samarbets­partner