Vattenkorvarna
Köp

Vattenkorvarna

Vatten,Fysik,Södra parken
Här kommer vattenstrålen ut som små ”bitar” som alla landar på samma ställe. De ser ut som små korvar av vatten.

Hur långt en vattenstråle når beror på vattnets hastighet när det lämnar mynningen och vilken vinkel den har mot marken. Vattenflödet till ”Vattenkorvarna” har samma hastighet och tryck hela tiden. En annan vattenstråle ”skär” med jämna mellanrum av vattnet på vägen upp ut ur mynningen.

Den som studerar ”Vattenkorvarna” en stund kan se att de kommer i grupper om 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 korvar. Dessa tal är de första sju i den s.k. primtalserien. Primtal är tal som inte är jämt delbara med något annat tal.