Gejser
Köp

Gejser

Naturgeografi,Södra parken
En gejser är en varm källa som sprutar ut hett vatten från jordens inre. Vår gejser aktiveras när du går runt, runt med pinnen.

Gå runt med pinnen och en stråle frambringas av det tryck som uppstår i den röda halvsfären. Strålen motsvarar i storlek en medelstor gejser. Ordet är isländskt och betyder ungefär ”den som rasar” och är namnet på heta källor som kastar upp kokhett vatten i luften. Vattnet i kanaler och hålrum värms upp av jordens inre tills trycket blir så stort att vattnet sprutar upp. På Island svarar källorna för 1/3 av landets energibehov.