Tal­apparaten
Köp

Tal­apparaten

Plan4,Människokroppen,Anatomi,CellSkapt
Stämbanden sitter inuti struphuvudet. De är elastiska och spänns och slappnar av när brosket i struphuvudet rör på sig.

Ljudkällan till rösten ändras på olika sätt:

Man kan ändra tonhöjden så att rösten låter ljusare eller mörkare, vilket utnyttjas till exempel när vi ställer frågor, eller vill betona något som är viktigt, eller för att sjunga olika toner. För att ändra tonhöjden ändras sträckningen i stämbanden. gör man främst genom att ändra sträckningen på stämbanden. Höga toner, till exempel de högsta tonerna en sopran kan sjunga, gör att stämbanden blir korta. Låga toner, tillexempel de lägsta toner en bas kan sjunga gör stämbanden långa och slappare.  

Man kan ändra ljudstyrka genom att öka eller minska det trycket från lungorna. Det gör du i skrikröret. Så om du vill skrika högt, behöver du ta hjälp av muskulaturen i magen.

Man kan byta röstens register;

Bröstregister-  den röst du använder när du pratar. När du använder bröstregistret kännas i bröstet.

Mellanregister-  Mellanregistret ligger mitt emellan bröstregistret och huvudregistret och kan ses som en blandning av de två. Mellangistret brukar på grund av detta även kallas för mixrösten.

Falsett-  Falsett brukar vara ett begrepp som främst används när man talar om mannens sångröst. Det beskrivs då som ett av mannens övre register, ibland som den manliga motsvarigheten till huvudregistret och ibland som ett eget register.

Huvudregister- Är ett högre register som, till skillnad från bröstregistret, kännas i huvudet.

Man kan ändra röstkvalitet, så att rösten kan låta sjungande, pressad, skorrande, knarrigt, opera-aktig till exempel.